Ontmoeting en techniek onder schooltijd

In de Amersfoortse wijk de Kruiskamp staan 3 scholen: de Michaelschool, de Tafelronde en de Vlindervallei. Op hun verzoek heeft Doezo?! een les ontwikkeld waarbij de verschillende groepen 6, 7 en 8 elkaar kunnen ontmoeten aan de hand van een techniekopdracht. Wij hebben inmiddels 3 van dergelijke ontmoetingslessen ontwikkeld waaraan 70 a 90 leerlingen tegelijkertijd deel kunnen nemen, maar de lessen zijn ook geschikt om in 1 klas te houden. Er wordt bij alle lessen gewerkt in teams van 5 a 6 leerlingen. Met begeleiding van ouders die daarvoor een instructie ontvangen.

Wij hebben de volgende onderschoolse ontmoetingslessen gemaakt:

  • E = MC2: geschikt voor groep 8 en de brugklas. Leerlingen bouwen in teams muizenvalauto’s en battelen tegen elkaar.
  • De Aarde en Verder: leerlingen zijn onderzoekers van Mars. Dit doen zij door middel van filosofie opdrachten, en proefjes. Van deze les bieden we een versie aan voor groep 6 en een versie voor de groepen 7 & 8.
  • Kraak de klimaatcode: Escape the Classroom is een methode ontwikkeld door 2 VO docenten, Joris en Anne. Doezo?! heeft voor groep 7&8 een escape the classroom ontwikkeld over klimaatopwarming - die noemen we 'kraak de klimaatcode'. Leerlingen moeten samen verschillende puzzels oplossen om de code te kraken. Met de code kan je een kist openen waar de mobieltjes en huissleutels van jouw team in bewaard worden.

Kan uw wijk, school of klas ook wel een ontmoetingsles gebruiken? Dan horen we het graag op info@stichtingdoezo.nl